05468646481
tr
Sosyal Medya Hesaplarımız

Hatalı Bağımsız Bölüm Düzeltme

Anasayfa » Hatalı Bağımsız Bölüm Düzeltme

Kat irtifakı ve kat mülkiyetine yapılarda mimari proje üzerinde her bir bağımsız bölüm tek tek gösterilir. Bazı hatalardan kaynaklı mimari projede belirtilen bölüm numaraları ile daire kapı numaraları farklıdır. Bu hatanın düzeltilmesi işlemi “Hatalı Bağımsız Bölüm Düzeltme” işlemi olarak adlandırılır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  • Bağımsız bölüm hatası bulunan taşınmaz mal maliklerinin kimlik fotokopisi ya da vekillerinin vekâletname örneği ve kimlik fotokopileri (Kimlik belgelerinde T.C. kimlik numarası bulunması zorunludur),
  • Talep sahibi şirket, vakıf, dernek veya kooperatif temsilcisi ise, işin yapılabilmesi için yetki verildiğini açıkça belirten yetki belgesi ve imza sirküleri ile temsilcinin kimlik fotokopisi
  • Taşınmaz malın bulunduğu apartmandaki tüm bağımsız bölümlere ait güncel tapu senetleri veya tapu kayıt örneği fotokopileri,
  • Taşınmaz mal sahibi ölmüş ise talepte bulunan kişinin mirasçı olduğunu gösterir veraset belgesi ve kimlik fotokopisi,
  • Taşınmaza ait mimari proje istenmektedir.